E-SHOP

Princípy fungovania ERICO® Interceptor


Počas búrky, keď sa zostupujúci výboj približuje k zemi, môže byť akýmkoľvek povrchom vytvorený vzostupný vedúci výboj. V prípade pasívneho bleskozvodu je vzostupný vedúci výboj nabudený len po dlhšom čase preskupenia výboja. V prípade ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series je iniciačný čas vzostupného vedúceho výboja značne zredukovaný. ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series vygeneruje kontrolovaný rozsah a frekvenčné pulzy na špičke bleskozvodu počas vysoko statických polí skôr ako dôjde k vybitiu blesku. To umožní vytvorenie vzostupného vedúceho výboja z bleskozvodu, ktorý je prenesený smerom k zostupnému vedúcemu výboju z búrkového oblaku.

ERICO® Interceptor ESE SI 25i (25 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 1.120,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 25i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 17 19 23 26
3 25 26 34 39
4 34 39 46 52
5 42 49 57 65
6 43 49 58 66
7 44 50 59 67
8 44 51 60 68

ERICO® Interceptor ESE SI 40i (40 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 1.595,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 40i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 23 26 30 34
3 35 39 45 50
4 46 52 60 67
5 58 65 75 83
6 59 66 76 84
7 59 66 76 85
8 59 67 77 86

ERICO® Interceptor ESE SI 60i (60 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 2.050,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 60i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 32 34 40 44
3 48 52 59 65
4 64 68 78 87
5 79 86 97 107
6 79 86 97 107
7 79 87 98 108
8 79 87 99 108

GEM - využíva sa na zabezpečenie optimálneho uzemnenia

Základná maloobchodná cena bez DPH: 52,25 €

  • GEM je nízko odporový nekorodujúci materiál
  • GEM je založený na uhlíkovom prášku
  • GEM zvyšuje účinnosť uzemnenia v oblastiach s nízkou vodivosťou
  • GEM nemá nežiaduci vplyv na pôdu
  • GEM nekontaminuje spodnú vodu
  • GEM spĺňa normu IEC 62561-7
  • GEM spĺňa normu NF C 17-102
  • GEM je prostriedok pre redukciu odporu pôdy

LEC – IV Počítadlo zásahov blesku

Základná maloobchodná cena bez DPH: 422,30 €

Inštalované na zvod za účelom počítania množstva úderov blesku.

ERITECH® SYSTEM 2000

Klasický bleskozvod