E-SHOP

Princípy fungovania ERICO® Interceptor


Počas búrky, keď sa zostupujúci výboj približuje k zemi, môže byť akýmkoľvek povrchom vytvorený vzostupný vedúci výboj. V prípade pasívneho bleskozvodu je vzostupný vedúci výboj nabudený len po dlhšom čase preskupenia výboja. V prípade ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series je iniciačný čas vzostupného vedúceho výboja značne zredukovaný. ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series vygeneruje kontrolovaný rozsah a frekvenčné pulzy na špičke bleskozvodu počas vysoko statických polí skôr ako dôjde k vybitiu blesku. To umožní vytvorenie vzostupného vedúceho výboja z bleskozvodu, ktorý je prenesený smerom k zostupnému vedúcemu výboju z búrkového oblaku.

ERICO® Interceptor ESE SI 25i (25 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 1.120,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 25i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 17 19 23 26
3 25 26 34 39
4 34 39 46 52
5 42 49 57 65
6 43 49 58 66
7 44 50 59 67
8 44 51 60 68

ERICO® Interceptor ESE SI 40i (40 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 1.595,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 40i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 23 26 30 34
3 35 39 45 50
4 46 52 60 67
5 58 65 75 83
6 59 66 76 84
7 59 66 76 85
8 59 67 77 86

ERICO® Interceptor ESE SI 60i (60 µs)

Základná maloobchodná cena bez DPH: 2.050,00 €

Tabuľka polomeru ochrany SI 60i
Úroveň ochrany LPL I.
(D=20m, 99%)
LPL II.
(D=30m, 97%)
LPL III.
(D=40m, 91%)
LPL IV.
(D=60m, 84%)
Prevýšenie nad objektom Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m) Polomer ochrany (m)
2 32 34 40 44
3 48 52 59 65
4 64 68 78 87
5 79 86 97 107
6 79 86 97 107
7 79 87 98 108
8 79 87 99 108

GEM - využíva sa na zabezpečenie optimálneho uzemnenia

Základná maloobchodná cena bez DPH: 52,25 €

  • GEM je nízko odporový nekorodujúci materiál
  • GEM je založený na uhlíkovom prášku
  • GEM zvyšuje účinnosť uzemnenia v oblastiach s nízkou vodivosťou
  • GEM nemá nežiaduci vplyv na pôdu
  • GEM nekontaminuje spodnú vodu
  • GEM spĺňa normu IEC 62561-7
  • GEM spĺňa normu NF C 17-102
  • GEM je prostriedok pre redukciu odporu pôdy

LEC – IV Počítadlo zásahov blesku

Základná maloobchodná cena bez DPH: 422,30 €

Inštalované na zvod za účelom počítania množstva úderov blesku.

ERITECH® SYSTEM 2000

Klasický bleskozvod

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

http://bleskozvody.wp.mediatel.sk/

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords